Do bok (trainingsuniform)

 • Tijdens de trainingen, wedstrijden etc. dient de beoefenaar een schone en verzorgde Do bok (trainingsuniform) te dragen met een bij dragers graduatie behorende Tti (band) d.w.z. in de door Nationale Bond aangegeven kleuren.
 • De Tti dient op oorspronkelijke wijze te zijn geknoopt.
 • Op de Do Bok dienen zich geen andere kenteken/emblemen te bevinden, dan die op Tang Soo Do / Moo Duk Kwan duiden.

Hygiëne

 • Het lichaam dient verzorgd te zijn, nagels van handen en voeten schoon en kort, zodat je elkaar hiermee niet kan verwonden.
 • Eventuele verwondingen dienen goed verzorgd en verbonden te zijn.
 • Geen sieraden zoals ringen, armbanden en kettingen dragen tijdens de trainingen.
 • Snoep etc. nuttigen is tijdens de lessen niet toegestaan.
 • Het betreden van de Dojang (trainingsruimte) met straatschoeisel is verboden

Dojang (trainingsruimte)

 • Groet naar de vlag bij het betreden van de Dojang en het verlaten van de Dojang.
 • De trainingen onderbreken of de Dojang verlaten, zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen is niet toegestaan.

Training

 • Je dient tijdig op de trainingen aanwezig te zijn en bij te laat komen je correct te verontschuldigen.
 • Licht je leraar van tevoren in wanneer er sprake is van een blessure of afwezigheid.
 • Leraren en leerlingen moeten zoveel mogelijk gebruik proberen te maken van de Tang Soo Do terminologie.
 • Wanneer je niet oefent, bijvoorbeeld bij uitrusten of bij het luisteren naar de uitleg van de leraar, zal je dit doen volgens de regels, d.w.z. op de voorgeschreven wijze in de kleermakerszit of anders staande,  zonder ergens tegenaan te leunen.
 • Tijdens de oefeningen mag niet worden gesproken in de Dojang, omdat je met de grootste mogelijk concentratie te werk dient te zijn.
 • Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van het Tang Soo Do in opspraak kunnen brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de Tang Soo Do school/vereniging worden ontzegt.
 • De hoger gegradueerde leerlingen zullen de minder gevorderden in alle vriendelijk en tact behulpzaam zijn en de vooruitgang bevorderen.
 • Je dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar het beste vermogen op te volgen.
Sluit Menu